Kit Real-time PCR xét nghiệm Sars-CoV-2 DiaPlexQ Novel Coronavirus (2019-CoV) Detection Kit

Kit Real-time PCR xét nghiệm Sars-CoV-2 DiaPlexQ Novel Coronavirus (2019-CoV) Detection Kit

DiaPlexQTM Novel Coronavirus (2019-CoV) Detection Kit

Mã hàng: SQD52-K100
Hãng sản xuất: Solgent - Hàn Quốc

Đóng gói: 100 Test/bộ

Chứng chỉ: CE-IVD

Đơn giá: 390.000 VNĐ/Test

Kit phát hiện vi rut SARS-CoV 2 bằng phương pháp Realtime PCR. Vùng gen đích ORF1A và N gen.

Kênh huỳnh quang yêu cầu 3 kênh gồm: FAM, JOE/VIC, Texas Red/Cal Flour Red 610.

Loại mẫu: dịch phết mũi họng, hầu họng, mũi trước, mũi giữa, dịch rửa mũi, dịch rửa phế quản và đờm.

Độ nhạy phân tích: 200 copies/ml.

Độ nhạy và độ đặc hiệu lâm sàng: 100% (95% CI: 88.65% đến 100%)