Kit phát hiện 12 tác nhân đường sinh dục careGENE™ STD-12 detection kit

Kit phát hiện 12 tác nhân đường sinh dục careGENE™ STD-12 detection kit

Kit phát hiện 12 tác nhân đường sinh dục

Tên thương mại: careGENE™ STD-12 detection kit

Hãng sản xuất Wellsbio - Hàn Quốc

Đóng gói: 100 Test/bộ

Kit phát hiện 12 tách nhân nguy cơ cao lây  bệnh đường sinh dục gồm: Neisseria gonorrhea, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, Treponema pallidum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, Herpes Simplex Virus 1, Herpes Simplex Virus 2

Thông số kỹ thuật

Công nghệ: Multiplex Real-time PCR sử dụng Taqman Probe

Độ nhạy và độ đặc  hiệu cao

Có hệ thống chống ngoại nhiễm Uracil-DNA Glycosylase(UDG)

Thời gian chạy ngắn: < 2 giờ

Có chứng nội nội sinh beta-globin  human genome kiểm soát toàn bộ quy trình từ khi lấy mẫu đến phân tích kết quả