artus HCV QS-RGQ Kit (24) CE

artus HCV QS-RGQ Kit (24) CE

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Đóng gói: 24 Test/bộ

Chạy thực tế lên tới 48 test (50ul/phản ứng)

Thông số kỹ thuật

Kit định lượng HCV đạt tiêu chuẩn CE-IVD sử dụng công nghệ Realtime RT-PCR

Không sử dụng kiểu phản ứng 2 bước cho RT và PCR độc lập

Thiết kế trên toàn bộ các kiểu gen từ 1-6

Độ nhạy:  ≤ 21 IU/ml

Khoảng định lượng: ≤ 35.0 đến ≥ 1.77 x 10^7 IU/ml

Số lượng đường chuẩn: ≥ 4 đường chuẩn định lượng

Thể tích phản ứng: ≥ 50 μl

Thể tích DNA đầu vào:  ≥ 20 μl

Thể tích Master Mix sử dụng: ≥ 30 μl

Cung cấp gồm: 

Tổng thể tích master mix: 4 x 360 μl (12 test/360 μl )

Internal Control (RNA): 1000 μl

Đường chuẩn: 4 đường chuẩn x 200 μl