artus HBV PCR Kit (24) CE

artus HBV PCR Kit (24) CE

Hãng sản xuất: Qiagen - Đức

Đóng gói: 24 Test/bộ

Thông số kỹ thuật

Kit định lượng HBV đạt tiêu chuẩn CE-IVD

Độ nhạy:  10.2 IU/ml

Khoảng định lượng: 31.6 đến 20,000,000 IU/ml

Số lượng đường chuẩn: 5 đường chuẩn định lượng

Thể tích phản ứng: 50 μl

Thể tích Master Mix sử dụng:  30 μl

Thể tích DNA đầu vào:  20 μl

Cung cấp gồm: 

Tổng thể tích Master Mix:  3 x 360 μl  (12 test/360 μl )

Chạy thực tế lên tới 36 test (50ul/phản ứng)

Internal Control: 1000 μl

Đường chuẩn: 5 đường chuẩn x 200 μl/ống