QIAamp DNA mini Kit

QIAamp DNA mini Kit

Kit tách chiết Mô, Máu, Vi khuẩn, nấm

Hãng sản xuất: Qiagen – Đức

Qiagen Cat.No: 51304, 51306

Kit tách chiết DNA từ người, virus, ti thể, vi khuẩn, nấm từ máu và dịch cơ thể sử dụng công nghệ cột ly tâm

Loại mẫu: Whole blood, tissue, cells,

Thể tích mẫu: 200 µl

Thể tích thu hồi: 50–200 µl

Thời gian tách chiết 20 phút