Multi Bead ™ Sequencing Reaction Clean Up Kit - Kit tinh sạch sản phẩm phản ứng bigdye

Multi Bead ™ Sequencing Reaction Clean Up Kit - Kit tinh sạch sản phẩm phản ứng bigdye

Multi Bead ™ Sequencing Reaction Clean Up Kit 

Là sản phẩm giúp loại bỏ các thành phần thừa của phản ứng BigDye® Terminator và muối sử dụng phương pháp Magnetic Bead, dùng cho giải trình tự

Quy trình đơn giản chỉ gồm bước gắn các sản phẩm DNA vào hạt từ và 1 vài bước rửa để loại muối, các dNTP,  ddNTP và primer thừa sau phản ứng BigDye® Terminator.

DNA được dung giải bằng ddH2O và sẵn sàng đưa lên plate cho máy giải trình tự mà không cần thêm Hidi. 

Sử dụng 10 ul thể tích phản ứng cho quá trình tinh sạch.  

Quy trình thao tác: Có thể làm từng mẫu với rack từ, hoặc ly tâm. Vui lòng xem video để hiểu quá trình thao tác high though put https://www.youtube.com/watch?v=iX6ISmV1Jzk

Thành phần gồm:

  • Sequencing Reaction Clean up Solution
  • Magnetic Bead


Bảo quản:

  • Nhiện độ phòng
  • HSD: 2 năm 3 tháng

Ứng dụng:

  • Giải trình tự DNA
  • Phân tích đoạn

Thông tin đặt hàng

Cat. No.

Product

Size

Price (₩)

SC711-500

Multi Bead ™ Sequencing Reaction Clean up kit

200 prep

Liên hệ

SC711-25h

Multi Bead ™ Sequencing Reaction Clean up kit

2,500 prep

Liên hệ

SC711-10k

Multi Bead ™ Sequencing Reaction Clean up kit

10,000 prep

Liên hệ

SC711-50k

Multi Bead ™ Sequencing Reaction Clean up kit

50,000 prep

Liên hệ