Máy phun kháng thể test nhanh XYZ3060 dispensing system

Máy phun kháng thể test nhanh XYZ3060 dispensing system

Hệ thống phun kháng nguyên kháng thể

Model: XYZ3060

Hãng sx: BioDot

Nước sx: Mỹ

A. Cam kết chung:

-     Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2019 trở đi

-     Điện thế sử dụng 220V, 50Hz.

-     Điều kiện môi trường làm việc:

+ Nhiệt độ tối đa: 30oC

+ Độ ẩm tối đa: 80%

B.Cấu hình cung cấp bao gồm:

-     Máy chính với 3 trục XYZ: 01 Cái

-     Modun phun chia thể tích nanolít 01 đầu kim phun: 01 Cái

-     Modun phun chia thể tích microlít tiếp xúc 01 đầu kim phun: 01 Cái

-     Modun phun chia thể tích từ nanolít tới microlít 01 đầu kim phun: 01 Cái

-     Bộ điều khiển thiết bị cầm tay: 01 Bộ

-     Bộ điều khiển riêng cho từng bộ phận phân chia dịch: 01 Bộ

-     Thiết bị phụ trợ (Hãng Rocker-Đài Loan):

+ Máy nén khí Rocker 440: 01 Cái

+ Bơm chân không Rocker 801: 01 Cái