Máy cán thanh test nhanh LM5000 Lamination System

Máy cán thanh test nhanh LM5000 Lamination System

Máy cán thanh test nhanh

Model: LM5000

Hãng sx: BioDot

Nước sx: Mỹ

A. Cam kết chung:

-     Thiết bị mới 100%,

-     Điều kiện môi trường làm việc:

+ Nhiệt độ tối đa: 30oC

+ Độ ẩm tối đa: 80%

B.Cấu hình cung cấp bao gồm:

-     Máy chính: 01 Cái

-     Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Cái

C. Chỉ tiêu kỹ thuật:

-     Hệ thông dùng để dán nhiều loại vật liệu lên mặt nhựa (Plastic Backing) cho thanh test nhanh dạng dòng chảy (lateral flow test)

-     Sử dụng chân không hút phía trên và phía dưới để giữ thanh (strip) vật liệu tại chỗ và vận hành thủ công

-     Có chế độ cán tiêu chuẩn hoặc tự chỉnh và dễ dàng chuyển đổi giữa 2 chế độ 

-     Kích thước: 406 x 76 x 330mm