Kit tách DNA vi khuẩn từ sữa IndiSpin Mastitis Kit

Kit tách DNA vi khuẩn từ sữa IndiSpin Mastitis Kit

Kit có khả năng tách chiết DNA vi khuẩn từ mẫu sữa bò

Kit có 2 định dạng màng silica và hạt từ

DNeasy Mastitis Mini Kit: Sử dụng công nghệ màng silica 

MagAttract Mastitis Kit: Sử dụng công nghệ hạt từ tính

Thông tin đặt hàng:

69805        DNeasy Mastitis Mini Kit (192 Preps)

947757      MagAttract Mastitis Kit (384 Preps)

Kit liên quan

280045bactotype Mastitis HP3 PCR Kit (96)
280035bactotype Mastitis Env PCR Kit (96)
280025bactotype Mastitis HP2+ PCR Kit (96)
280015bactotype Mastitis AMR PCR Kit (96)
280005bactotype Mastitis Screening PCR Kit (96)