Kit tách chiết RNA virus cho máy King Fisher (Non Pre-filled)

Kit tách chiết RNA virus cho máy King Fisher (Non Pre-filled)

Bộ kit  tách chiết RNA virus dùng cho máy King Fisher (Non Pre-filled)

HiPurA® Viral RNA Automated Extraction Combi Kit

Code: MB615MAC-96T

Đóng gói: 5x96 Test/hộp (480 Test)

Hãng Sản xuất: Himedia Laboratories Ptv

Xuất xứ: Ấn Độ

Phân nhóm TTBYT: Nhóm 4

Thông số kỹ thuật

- Mục đích sử dụng: dùng cho tách chiết RNA virus từ nhiều loại mẫu khác nhau như: huyết tương đông lạnh và tươi, huyết thanh, dịch tỵ hầu, dịch hầu họng trong môi trường vận chuyển và dịch cơ thể khác

- Hóa chất và vật tư tiêu hao dạng chưa chia sẵn (non pre-filled)

- Thể tích mẫu đầu vào: 200µl

- Thể tích thu hồi: 50ul

- Đạt tiêu chuẩn CE-IVD, ISO 13485:2016 Thành phần bao gồm:

+Dung dịch ly giải (C1): 150ml

+ Dung dịch rửa (WS): 75ml

+ Dung dịch thu hồi: 45ml

+ Proteinase K: 2.5 ml

+ Hạt từ: 5ml

+ Vật tư: Lược bọc thanh từ kèm đĩa (5 cái), đĩa 96 giếng deepwell plate (15 cái), đĩa thu hồi (5 cái), miếng dán đĩa

- Chương trình chạy: sử dụng chung chương trình "MVP_2Wash_200_Flex.bdz" có sẵn trên máy Kingfisher Flex, không yêu cầu cài đặt chương trình mới.

- Tuổi thọ : 12 Tháng kể từ NSX