Kit tách chiết RNA cho máy tự động KingFisher (Pre-filled)

Kit tách chiết RNA cho máy tự động KingFisher (Pre-filled)

Hóa chất tách chiết RNA cho máy tách chiết tự động Kingfisher Flex chia sẵn vào đĩa 96 giếng (pre-filled)

Pre- filled Medium Plates- T (with Carrier RNA)

Code: MB615MPF-T1

Đóng gói: 5x96 Test/hộp

Hãng Sản xuất: Himedia 

Phân nhóm TTBYT: Nhóm 4

Thông số kỹ thuật

- Hóa chất tách chiết RNA cho máy tách chiết tự động Kingfisher Flex Định dạng: Hóa chất chia sẵn vào đĩa 96 giếng (pre-filled)

- Thành phần:

+) Đĩa chứa dung dịch ly giải (C1)

+) Đĩa chứa dung dịch rửa 1,và rửa 2

+) Đĩa chứa dung dịch thu hồi

+) Proteinase K, hạt từ, lược bọc thanh từ,

+) đĩa thu hồi 96 giếng, Carrier RNA, dung dịch thu hồi

- Mẫu đầu vào: dịch tỵ hầu, dịch hầu họng trong MTVC và dịch cơ thể khác

- Lượng mẫu đầu vào: 200ul - Thể tích thu hồi: 50ul - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD, ISO 13485:2016

- Chương trình chạy: sử dụng chung chương trình "MVP_2Wash_200_Flex.bdz" có sẵn trên máy Kingfisher Flex, không yêu cầu cài đặt chương trình mới.