Kit tách chiết RNA cho máy tách chiết tự động Bioer

Kit tách chiết RNA cho máy tách chiết tự động Bioer

HiPurA® Pre- filled Medium Plates - B ( Hóa chất tách chiết RNA cho máy tách chiết tự động Bioer )

Code: MB615MPF-B

Đóng gói: 320 Test/hộp

Hãng Sản xuất: Himedia Laboratories Ptv

Xuất xứ: Ấn Độ

Phân nhóm TTBYT: Nhóm 4

- Chạy chương trình có sẵn trên máy Bioer - GenePure 

- Thành phần: Khay hóa chất chia sẵn (Pre-filled Plate B), Lược bọc thanh từ (Magnetic Rod Tip-B) và Proteinase K

- Mẫu đầu vào: dịch tỵ hầu, dịch hầu họng trong MTVC và dịch cơ thể khác

-Lượng mẫu đầu vào: 200ul

- Đạt tiêu chuẩn CE-IVD, ISO 13485:2016