HiPurA Super 11 Pre- filled Plates for Insta NX® Mag96

HiPurA Super 11 Pre- filled Plates for Insta NX® Mag96

HiPurA Super 11 Pre- filled Plates for Insta NX® Mag96

Code MB615MFP9611

Đóng gói: 5x96 Test/hộp

Hãng Sản xuất: Himedia Laboratories Ptv

Xuất xứ: Ấn Độ

Phân nhóm TTBYT: Nhóm 4

Mục đích sử dụng: dùng cho tách chiết RNA virus từ nhiều loại mẫu khác nhau như: mẫu tị hầu, hầu họng trong môi trường chuyển virus và các dịch cơ thể khác.

- Thể tích mẫu đầu vào: Lên đến 400µl

- Thông lượng mẫu lên tới 96 mẫu/ lượt chạy.

- Thời gian tách chiết: < 20 phút - Đạt tiêu chuẩn CE-IVD, ISO 13485:2016

Thành phần bao gồm:

+ Plate 3E: 5 + Plate 5E: 5

+ Plate 7: 5 + Plate 8: 5

+ Magnetic Tip Comb: 5

+Proteinase K: 7.5ml

+ Hạt từ tính: 7.5ml

Tuổi thọ: 12 tháng ở nhiệt độ thường