EasyPGX ready ALK ROS1 RET MET

EasyPGX ready ALK ROS1 RET MET

EasyPGX® ready ALK, ROS1, RET, MET (48 test)

+ Kit phát hiện các vị trí dịch mã bất thường trên nhiễm sắc thể liên quan đến ALK, ROS1, RET, thiếu MET ở exon 14 và gen nội kiểm trong mỗi phản ứng.

+ Thuốc thử định dạng đông khô, được chia sẵn trong các strip 8 giếng, bảo quản vận chuyển ở nhiệt độ phòng

. + Độ nhạy: LOD 0.5%

+ Loại mẫu: RNA tách từ mô tươi, mô cố định bằng parafin (FFPE) và các mẫu tế bào học.

+ Cung cấp bao gồm:+Hoá chất Real-time PCR, chứng âm, chứng dương đông khô,.

+ Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485, CE-IVD.

+ Chưa bao gồm kit tách chiết RNA từ mô hoặc máu