DiaPlexC™ G6PD Genotyping Kit (Asia type)

DiaPlexC™ G6PD Genotyping Kit (Asia type)

Hãng sản xuất: Solgent - Hàn Quốc

Kit xác định đột biến gene G6PD của người châu Á.

Sử dụng công nghệ PCR điện di

Các đột biến gồm:

- 383 T→C (Vanua Lava) / 487 G→A (Mahidol)

- 592 C→T (Coimbra) / 871 G→A (Viangchan)

- 1360 C→T (Union) / 1376 G→T (Canton)

- 1388 G→A (Kaiping)

Mediterranean:   563C → T