Dãy ống Real-time PCR Hisol™ 0.1㎖ qPCR 8-Strip Tubes

Dãy ống Real-time PCR Hisol™ 0.1㎖ qPCR 8-Strip Tubes

Hisol™ 0.1㎖ qPCR 8-Strip Tubes  chuyên dụng cho máy Real-time PCR, tương thích với nhiều dòng máy khác nhau

Chứng nhận DNase, RNase, PCR inhibition free

Loại nắp phằng, chia thành nhiều túi nhỏ để tránh sự nhiễm bẩn

Có 3 loại cho khách hàng lựa chọn: Tube trong (Clear Tubes), Tube nhám ( Frosted Tubes) và tube trắng sữa ( White Tubes) 

Các dòng máy tương thích: Biorad, ABI, Roche, Agilent

Thông tin đặt hàng

Cat. No.

Product

Size


PW261-120

Hisol™ 0.1㎖ qPCR 8-Strip Frosted Tubes (With Optical Caps)

12 strip × 10 packPW262-120

Hisol™ 0.1㎖ qPCR 8-Strip White Tubes (With Optical Caps)

12 strip × 10 pack

PW263-120

Hisol™ 0.1㎖ qPCR 8-Strip Clear Tubes (With Optical Caps)

12 strip × 10 pack