BioFact Genomic DNA Prep Kit

BioFact Genomic DNA Prep Kit

Kit tách chiết DNA từ nhiều nguồn mẫu khác nhau trong cùng 1 kit: Máu, Vi Khuẩn, Nấm, Mô động vật, thực vật

Cung cấp kèm theo Lysozyme giúp ly giải hiệu quả vách tế bào vi khuẩn

HiGene Genomic DNA Prep Kit và QIAamp DNA Mini kit (Qiagen)


Đặc điểm so sánhHiGene Genomic DNA Prep Kit 
QIAamp DNA Mini Kit
Loại mẫuMáu, Mô, tế bào động vật, vi khuẩn nấm, ký sinh trùng, hực vậtMáu, Mô, tế bào động vật, vi khuẩn nấm, Ký sinh trùng
Tách vi khuẩn Gram +Cung cấp kèm theo Lysozyme giúp ly giải hiệu quả vách tế bào Gram +Quy trình khuyến cáo dùng Lysozyme nhưng không cung cấp kèm theo kit
Tách chiết nấmCung cấp kèm liticase enzyme cho ly giải nấmKhông cung cấp, khuyến cáo mua thêm


FEATURES 

 • Spin column type
 • Membrane : Glass fiber
 • Column binding capacity : 20 ㎍ DNA / Column
 • Variety

 

APPLICATION 

 • PCR (Real-Time PCR, Multiplex PCR, Long PCR etc.)
 • Southern blotting analysis
 • Clone library
 • Genotyping (SNP, SSR, AFLP, T-RFLP etc.)

 

STORAGE TEMPARATURE 


EXPIRATION DATE 


 • Room temperature (25℃±10℃)
   
 • 1 years and 6 months
  (in case of storage at room temperature)