AccuElis Strongyloides stercoralis Detection Kit

AccuElis Strongyloides stercoralis Detection Kit

Sử dụng kỹ thuật Elisa xét nghiệm phát hiện kháng thể IgG kháng giun lươn (Strongyloides stercoralis) trong mẫu huyết thanh người.

Hãng sản xuất: KT-Biotech

Đóng gói: 50 Test/Bộ

Giang hàng 3-7 ngày làm việc